Megjelent A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című szociolingvisztikai monográfia!

Megjelent A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című szociolingvisztikai monográfia!

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozat részeként a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület és a budapesti Gondolat Kiadó kiadásában, valamint Kontra Miklós szerkesztésében megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve.

A sorozatban megjelenő szociolingvisztikai monográfiák a magyar nyelvtudomány azon mulasztását kívánják orvosolni, amely szerint a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Most azonban határon túli és magyarországi nyelvészek együttes erővel elkészítették és azóta is bővítik a környező országok kisebbségi nyelvhasználatának történeti szociolingvisztikai elemzését Trianontól napjainkig. Külön figyelmet szentelve minden kötetben a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőinek, politikai, gazdasági, kulturális és vallási körülményeinek, a nyelvekhez fűződő attitűdöknek, ezzel együtt pedig a nyelvi konfliktusoknak és a nyelvi törvényeknek is, valamint a nyelv szerepének az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban tett hatásainak. A kötetekben szereplő szigorúan vett nyelvészeti részek pedig az anyaországi és a határon túli magyarok közti nyelvi azonosságokat és a különbségeket elemzik.

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozatban megjelent kötetek, ezzel együtt pedig a most megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve nem a csak tudományos érdeklődők és a témával foglalkozó egyetemi hallgatók számára tartalmaz érdekes információkat, hanem a laikus olvasóknak is érdekes lehet.

A sorozatban eddig megjelent kötetek:

  1. kötet: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalja) (1998)
  2. kötet: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) (1999)
  3. kötet: A magyar nyelv Szlovákiában (2000)
  4. kötet: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. (2012)  
  5. kötet: A magyar nyelv Horvátországban (2016)

Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve a következő linken rendelhető meg:

https://www.eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/920/layout/PKiadoIndexLayout.vm/clickedmenuid/BooksMenu

A sorozat negyedik és ötödik kötete pedig az alábbi linken rendelhető meg:

https://www.gondolatkiado.hu/a-magyar-nyelv-a-karpat-medenceben-a-xx-szazad-vegen

 

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.