Könyvmegjelenés - Molnár Csikós László: A nyelvi műveltség viszonylatai

2020-ban jelent meg Molnár Csikós Lászlónak A nyelvi műveltség viszonylatai című könyve.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének gondozásában. Szerkesztője Muhi Béla.

http://fokusz.info/index.php?cid=1163529137&aid=1567483354

A szerzőnek a kötetben szereplő tanulmányai különböző nézőpontokból kiindulva fejtegetik a nyelveknek az erőviszonyait, a rétegzettségük természetét és szükségességét, a normarendszerüket, a standardizáltságuk szintjét, a folyamatos újulásukat és az újításukra irányuló törekvéseket stb. A magyar nyelv rangját és helyzetét akkor értékelhetjük a legjobban, ha összehasonlítjuk más nyelvek rangjával és helyzetével, ha a nyelvek használatára vonatkozó adatok alapján ítéljük meg.

Tartalomjegyzék

 • A nyelvek viszonylagos nagysága
 • A magyar nyelv tekintélye
 • A magyar nemzeti nyelv érlelődése a felvilágosodástól a forradalomig
 • A magyar nyelvújítás helye az európai nyelvek megújulásában
 • Természetes nyelvújulás, mesterséges nyelvújítás
 • A magyar mint a tudomány nyelve
 • A magyar tudományos nyelv helye a világban
 • A nyelvi norma alkalmazhatósága
 • A nyelvi norma és a nyelvváltozatok
 • A nyelvi folyamatok befolyásolásának szükségessége és feltételei
 • Szükség van-e napjainkban a magyar nyelvtan tanítására?
 • Nyelvek önállósodása
 • Regionalitás és köznyelviség napjainkban
 • A szleng és a köznyelv
 • A regionális szaknyelvek lehetőségei
 • A vajdasági magyar regionális köznyelv
 • A vajdasági magyar neologizmusok kutatásának szempontjai
 • Neologizmusok a jugoszláviai magyar regionális köznyelvben
© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.