VII. Dialektológiai Szimpozion

Kárpát-medencei területi nyelvváltozatok napjainkban

2023. augusztus 22–23-án 7. alkalommal került sor Szombathelyen a magyar dialektológusok egyik legjelentősebb, több mint négy évtizedes múltra visszatekintő konferenciájára, a Dialektológiai Szimpozionra, amely ezúttal a Kárpát-medencei területi nyelvváltozatok napjainkban címet kapta.

A tanácskozáson a Termini Egyesület két tagja is részt vett, és előadást tartott. Kolláth Anna Nélkülük, de velük című plenáris előadásában azoknak a kollégáknak állított emléket, azok előtt a dialektológusok előtt tisztelgett, akik az előző, VI. Szimpozion óta távoztak el közülünk. Gaál Péter A szókészleti anyaggyűjtés új lehetőségei – a muravidéki magyar nyelvváltozat példája című szekcióelőadásában a Termini szótár muravidéki szóanyagának példáján keresztül mutatta be, hogy az anyaggyűjtés módszereiben milyen új lehetőségeket teremtett a technikai fejlődés és a digitális források megjelenése.

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.