Nyelvi problémák a határon túli magyar nyelvközösségekben

A nyelvi problémák kérdéskörének gazdag elméleti háttere és bő szakairodalma van, de eddig még nem valósult meg olyan átfogó empirikus kutatás, amely a nyelvi problémák feltérképezésére irányult volna. A 2017 szeptemberében induló projekt egy ilyen kutatás alapjait igyekszik lerakni, és a Magyarországgal határos országokban élő magyar nyelvközösségek nyelvi problémáinak a gyűjtésére irányul. A projekt elsődleges célja a gyűjtés módszereinek a kidolgozása empirikus adatok elemzésével, valamint egy készülő adatbázis számítógépes hátterének a megteremtése, amely a későbbi kutatásokhoz biztosítja a nyelvi problémák egységes szempontok szerinti gyűjtését, kategorizálását, és gyors visszakereshetőségét.

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.