Megjelent a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című könyvsorozat IV. kötete

Napvilágot látott a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című könyvsorozat IV. kötete, Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben címmel. A sorozat előző köteteihez hasonlóan azokból a kutatási eredmé­nyekből kíván ízelítőt nyújtani, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munka­társai jelenleg foglalkoznak, valamint helyet kaptak benne a velük szorosan együttműködő kollé­gák írásai is.

Az Előszóban  Karmacsi Zoltán és Máté Réka szerkesztők a következőképpen ismertetik a kötetet:

“Az a tanulmánykötet, melyet a kezében tart az Olvasó, azokból a kutatási eredmé­nyekből mutat be ízelítőt, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munka­tár­­sai jelenleg foglalkoznak. A kötetben helyet kaptak velük szorosan együttműködő kollé­gák írásai is, akik egykori vendégkutatóként vagy a főiskola, a Filológia Tanszék oktató-ku­tató­jaként Kárpátalján végeztek/végeznek nyelvészeti vonatkozású kutatásokat.

Jelen kötet a 2015-ben indult sorozat, a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból negyedik kötete.

A tanulmányok többsége a nyelvhasználat, a dialektológia és a nyelvoktatás téma­körei mentén csoportosulnak: a kutatások a nyelvi jogok, a nyelvmegőrzés, a szociális háló és a különböző településtípusok nyelvhasználata, a kódváltás, az idegennyelv-oktatás, az internetes kommunikáció, a nyelvi tájkép és változása, a magyar beszélők helyzete és a szovjet filmgyártás kárpátaljai vonatkozásait tárják elénk.”

A kötet a Magyar Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatásával jelent meg.

A cikk forrása: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

 

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.