Az EME 2020. március 21-i közgyűlésének dokumentumai. A Szabó T. Attila-díj átadása

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat díja

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat Szabó T. Attila-díjjal tüntette ki dr. Bartos-Elekes Zsombort, a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének docensét.

A magyar nyelv és a tudományok" Szabó T. Attila-díjat 2016-ban alapították a névadó kolozsvári nyelvészprofesszor örökösei: fia, Szabó T. E. Attila és felesége Magdolna, hozzájuk csatlakozott Borhidi Attila akadémikus és felesége. Az alapítók a díjat olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére szánták, akik kitűnnek a magyar tudományos szaknyelvek és terminológiák vizsgálatában, igényes használatában és fejlesztésében. Díjazni kívántak olyanokat is, akiknek munkássága kapcsolódik Szabó T. Attila szakmai örökségéhez. Az alapítók az évenként odaítélt díj (oklevél, plakett, pénzösszeg) képviseletére és ügyeinek intézésére a Magyar Nyelvtudományi Társaságot és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatát kérték föl. A két intézmény vezetőinek egyeztető tanácskozásán, 2017. június 19-én született döntés a Kuratórium tagjainak fölkérésére. A kuratórium tagjai: Bősze Péter orvos professzor, Fóris Ágota nyelvész professzor, Kiss Jenő nyelvész, az MTA rendes tagja, Gózon Ákos tudományos újságíró, Kurtán Zsuzsa nyelvész professzor, Péntek János nyelvész, az MTA külső tagja, Szabó T. E. Attila biológus professzor. A Kuratórium elnöke: Péntek János.

Ebben az évben a Kuratórium úgy döntött, hogy a díjat Bartos-elekes Zsombornak, a kolozsvári egyetem földrajztudományi intézete docensének ítéli oda.

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.