Nem a tartalom, hanem a forma… Elmeszelte az Alkotmánybíróság a 2012-es nyelvtörvényt

Február 28-án Ukrajna Alkotmánybírósága határozatot hozott a közbeszédben csak nyelvtörvényként emlegetett, „Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól”  című, még 2012-ben elfogadott jogszabály alkotmányosságáról. A testület hivatalos honlapján már elérhető a № 2-р/2018. számú határozat teljes szövege is.

Megjelent a 19. Élőnyelvi Konferencia kötete

Benő Attila – Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia - Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. 2017. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 296 l.

A kötet 2016. szeptember 7–9. között Marosvásárhelyen megrendezett 19. Élőnyelvi Konferencia plenáris, szekció- és műhelyelőadásait tartalmazza. Az Élőnyelvi kutatások és a dialektológia címmel megrendezett konferencia előadásai a területi és társadalmi nyelvváltozatok szociolingvisztikai és dialektológiai módszerekkel folytatott kutatásainak újabb eredményeit ismertették, különös tekintettel a nyelvi variabilitás és a nyelvi változás összetett kérdéseire.

A kötet megtekinthető itt: http://eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/799/layout/PKiadoIndexLayout.vm

 

Erdélyi Magyar Nyelvészek sorozat 2. száma

Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága Nyelvtudományi Szakbizottságának megbízásából a nagyváradi Europrint jelentette meg az Erdélyi Magyar Nyelvészek sorozat Márton Gyulának szentelt 2. számát (ebben az évben van Márton Gyula születésének 100., halálának 40. évfordulója). A kiadványt Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke szerkesztette. A Márton Gyulára emlékező tanulmányt Péntek János írta, az életmű-bibliográfiát Czégényi Dóra és Kádár Edit állította össze. Halála évfordulóján, április 4-én, volt tanítványai, valamint a kolozsvári tanszék mostani munkatársai sírjánál emlékeztek rá, a Házsongárdi temetőben, május 6-án pedig Zilahon volt emlékkonferencia, a most megjelent füzetet is ott mutatták be, május 7-én szülőfalujában, a szilágysági Nagymonban emléktáblát avattak tiszteletére.

A Reformáció nyelvpolitikája konferencia

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat konferenciát szervez "A Reformáció nyelvpolitikája" címmel 2017. október 13-án a Sárospataki Református Teológiai Akadémia épületében. A konferencia többek között a reformáció, a nyelvújítás és tudományos élet kölcsönhatását, valamint a reformáció tágabb közéleti hatását vizsgálja. A konferencia programja megtekinthető itt.

Könyvbemutató

Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
A kötetet bemutatja Dr. Benő Attila docens, tanszékvezető BBTE, Bölcsésztudományi Kar.
A kiadó részéről Dr. Bíró Annamária méltatja a művet.
Az est házigazdája Mile Lajos főkonzul.
2016. november 29., kedd, 18:00 óra.
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvényterme (Főtér 23. szám, belső udvar)

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.